نمایش 1–12 از 66 نتیجه

نمایش 9 24 36

آجر شاموتی مدل N11

آجر شاموتی مدل N11

9
250
46
1150
1080
66
1.1
1
1.5
26
حدود 0/5 متر

آجر شاموتی مدل N10

آجر شاموتی مدل N10

9
190
44
1100
1100
50
1
1
1.5
22
حدود 0/5 متر

آجر شاموتی مدل N23

10
200
45.6
1140
1140
80
1.1
1
1.5
22
حدود 0/5 متر

آجر شاموتی مدل N14

آجر شاموتی مدل N14
190
45.2
1130
1130
72
1.1
1
1.5
22
حدود 0/5 متر