دسته‌بندی نشده

انواع چیدمان آجر در ساختمان – قسمت 2

انواع چیدمان آجر
۶. طرح استاندارد آجر نما: آجرهای یک اندازه به روش استاندارد و به صورت عرضی در کنار هم قرار گرفته اند و بند کشی آنها انجام می‌شود
بیشتر بدانید
بندکشی آجرها
طرح بادبزنی یا حصیری

۷. طرح بادبزنی یا حصیری: از طرح های قدیمی است که آجر را به شکل مربعی تقسیم می‌کردند و هر مربع را به شکل افقی و عمودی در کنار هم قرار می دادند‌

۸. طرح لاریز: این طرح از روش های قدیمی آجر چینی است که در بناهای قدیمی کاربرد داشته و در این آجرها به حالت پله ای چیده می‌شوند‌

نمای بنای قدیمی
طراحی نما ساختمان

۹. طرح لابند مرتب: آجرها به صورت یکی در میان کله و راسته چیده می شوند‌

۱۰. طرح قد نما: آجرها به صورت پهلو و درازا در کنار هم چیده میشوند‌

نماسازی ساختمان
نمای ساختمان

۱۱. طرح کله: در این طرح آجرها در قسمت سر یا عرض آن به صورت افقی ی عمودی در نما قرار می‌گیرد

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.