دسته‌بندی نشده

نکاتی درمورد نمای ساختمان

نکاتی درمورد طراحی نما

سادگی و خوانایی نمای ساختمان‌

این عامل یکی از مهمترین عوامل در طراحی نمای ساختمان میباشد. در طراحی نمای ساختمان اگر از مواد و مصالح متنوع استفاده کنید از سادگی و خوانایی نمای ساختمان کم می‌کنید پس بهتر است در همه قسمتهای نما از یک یا دو المان مشخص استفاده کنید به کارگیری عناصر زیاد در طراحی، نما را شلوغ و ناخوانا کرده و زیبایی آن را تحت الشعاع قرار می دهد‌

هر چه نما ساده تر باشد عناصر به کار رفته تاثیر بیشتری برکیفیت بصری نما خواهند گذاشت.
بیشتر بدانید

سادگی و خوانایی نما
نورپردازی نمای ساختمان

نورپردازی نمای ساختمان‌

نورپردازی نیز به اندازه طراحی نمای ساختمان اهمیت دارد‌
چرا که نورپردازی ها سبب می‌شود که ساختمان در شب مثل روز زنده، پویا و تاثیر گذار باشد نورپردازی ها نباید به گونه‌ای باشد که خیلی کننده باشد بلکه باید به گونه‌ای باشد که ابتدا در نظر بیننده نما به چشم آید و بعد نورپردازی آن.‌

استفاده از یک عنصر شاخص‌

یکی از بخش‌های نما را به عنوان نقطه شاخص آن در نظربگیرید و طراحی متفاوتی را برای آن انجام دهید تا بخش مورد نظر در مرکز توجه قرار بگیرد با در نظر گرفتن یک عنصر شاخص در نما، توازن و تعادل کمرنگ می‌شود اما در طراحی این عنصر شاخص دقت کنید که این بخش از نما باید در عین تمایز و برجستگی، با فرم کلی نما همخوانی و تناسب داشته باشد استفاده از این عنصر شاخص باعث می‌شود یکنواختی طرح‌ از بین برود و نما جذابیت بصری بیشتری پیدا کند.‌
‌پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید

عنصر شاخص در نما
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.